Pulzný oxymeter

Meriden Impulso2

Náprstný pulzný oxymeter je perfektné zariadenie pre ľudí, ktorým hrozí zníženie hladiny kyslíka v krvi - Náprstný pulzný oxymeter s OLED displejom založený výlučne na digitálnej technológii neinvazívne meria skutočné množstvo oxyhemoglobínu (Hb02) v tepne (saturácia kyslíkom) pomocou metódy optického prenosu. Má schopnosť aktivovať alarm a zvuk zodpovedajúci nášmu tepu pri jeho meraní.

Nová technológia - Pulzný oxymeter meria saturáciu kyslíkom (SpO2) a pulzovú frekvenciu (PR) a perfúzny index (PI) v ľudskom tele cez tepnu prsta. Je široko používaný v nemocniciach (vrátane operačných sál), ako aj v zdravotníckych zariadeniach a domácnostiach. Funkčné, malé zariadenie môžete použiť kedykoľvek, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Meriden Impulso2

Určený pre:

• ľudia s dýchacími problémami a astmatici,

• ľudia s kardiovaskulárnymi problémami,

• športovci a ľudia cvičiaci vo fitness kluboch,

• ľudia, ktorí stratili veľké množstvo krvi a v prípadoch hypoxie


Veľký, ľahko čitateľný OLED displej


Bezpečný

Funkcia zvukovej signalizácie pulzu počas merania (možno vypnúť), Funkcia zvukového alarmu po prekročení nastaveného rozsahu (hornej alebo dolnej) úrovne saturácie a pulzu (možno vypnúť).

Rozsah merania saturácie: 35 % -100 % (± 2 % pri > 70 %).

MeridenMeriden
Meriden Impulso2

Vlastnosti produktu